Privacy Beleid

Door https://www.immotopics.be (“onze website”) te bezoeken, aanvaardt u en stemt u in met de praktijken die in die Privacyverklaring worden beschreven.

Immo Topics verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en te respecteren door uw gegevens te verwerken op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

We werken op volgende wijze:

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze Website surft en stelt ons in staat om de Website te verbeteren. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Website en kunnen niet worden geweigerd indien u de Website wenst te bezoeken. Andere cookies worden gebruikt om uw instellingen te personaliseren (functionaliteitscookies) en reclame (targeting- en reclamecookies) en voor analyse en statistieken (tracking- en prestatiecookies). U kunt ze weigeren als u dat wenst.

 1. Verwerking van uw gegevens

De verwerking van gegevens van bezoekers van onze website

Gegevens Categorieën

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over u:

 • Informatie die u ons geeft :

Dit is informatie over u die u aan ons verstrekt door formulieren op onze website in te vullen of door telefonisch, per e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Dit omvat informatie die u aan ons verstrekt wanneer u een online contactformulier invult of u abonneert op onze nieuwsbrief. De informatie die u ons geeft, kan uw volledige naam en e-mailadres omvatten.

 • Informatie die wij over u verzamelen :

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch de volgende informatie:

 • Technische informatie, met inbegrip van het Internet Protocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser plug-in type en versie, besturingssysteem en platform;

Wij kunnen deze informatie combineren met informatie die u ons geeft en informatie die wij over u verzamelen. Wij kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze website te verbeteren en ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en uw computer/media wordt gepresenteerd.

Doel van de verwerking

 • Immo Topics verwerkt uw gegevens wanneer u onze website bezoekt, over onze activiteiten leest en ons laatste nieuws leest.

Daarom verwerken wij uw gegevens met het oog op :

 • Voor het beheer van onze Website en voor interne operaties, met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistieken en enquêtes;
 • Om onze website te verbeteren en ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en uw computer/media wordt gepresenteerd;
 • u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze dienst, wanneer u daarvoor kiest;
 • In het kader van onze inspanningen om de veiligheid van onze website te verzekeren en fraude te voorkomen.
 • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier voor u en uw computer/media wordt gepresenteerd.
 • Tot slot verwerkt Immo Topics uw gegevens wanneer u een contactverzoek indient op onze website, om te reageren op dit verzoek en op uw vragen.

Rechtsgrondslag

 • Bezoek aan onze website: de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst op grond waarvan Immo Topics haar website ter beschikking stelt van internetgebruikers die daartoe toegang wensen.
 • Contactverzoek: de verwerking van gegevens is noodzakelijk om te reageren op het door u ingediende contactverzoek. Daarom hebt u ingestemd met het gebruik van uw gegevens.

Duur van de verwerking

De informatie die wij over u bewaren, wordt bewaard op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In ieder geval zullen uw gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is om de in die Privacyverklaring omschreven doeleinden te verwezenlijken.

 1. UW RECHTEN

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de informatie die wij over u bewaren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen, zoals hieronder uiteengezet:

 • Informatie – Dit recht wordt uitgeoefend door middel van dit document. Indien de verwerkte gegevens ook de gegevens van uw personeel omvatten, bent u verantwoordelijk om hen op de hoogte te brengen van dit document;
 • Toegang – U hebt recht op toegang tot de informatie die wij over u bewaren, omdat wij willen dat u op de hoogte bent van de informatie die wij over u bewaren en dat u kunt controleren of wij uw informatie verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming;
 • Opt-out – U hebt het recht om, in bepaalde omstandigheden, verder gebruik van uw informatie te blokkeren of te verwijderen. Wanneer de verwerking beperkt is, kunnen wij uw informatie nog steeds opslaan, maar niet langer gebruiken;
 • Rectificatie – Indien uw informatie onnauwkeurig of onvolledig is, hebt u het recht om rectificatie van uw informatie te vragen;
 • Verwijdering – U hebt het recht om, in bepaalde omstandigheden, de verwijdering van uw informatie uit onze systemen aan te vragen;
 • Klacht – U hebt het recht om bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw gegevens verwerken;
 • Intrekken van uw toestemming – Indien onze verwerking van uw persoonsgegevens specifiek op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht die toestemming op elk moment in te trekken. Dit omvat uw recht om uw toestemming voor het gebruik van uw informatie voor direct-marketingdoeleinden in te trekken;
 • Overdraagbaarheid – U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden uw gegevens van ons te verkrijgen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en voor de computer leesbare vorm, zodat u ze voor uw eigen doeleinden in verschillende diensten kunt hergebruiken. Indien u bijvoorbeeld met een andere dienstverlener wenst samen te werken, kunt u zo uw informatie gemakkelijk en veilig naar die nieuwe dienstverlener overdragen.

Voor alle bovenstaande verzoeken stuurt u een e-mail naar info@immotopics.be met “data privacy request” in het onderwerp en voegt u een kopie van uw identiteitskaart of een ander bewijs van uw identiteit (bijv. rijbewijs) bij om ons te helpen voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw informatie of deze kunnen wijzigen of verwijderen. Wij zullen uw verzoek zo snel als praktisch mogelijk is beantwoorden. Als we (na ontvangst van uw verzoek) meer dan één maand tijd nodig zullen hebben om op uw verzoek te reageren, houden wij u op de hoogte.

 1. BEVEILIGING VAN DE VERZAMELDE INFORMATIE

Wij hebben op onze website een aantal veiligheidsvoorzieningen geïmplementeerd om de ongeoorloofde vrijgave van of toegang tot verzamelde en/of ontvangen informatie te voorkomen. Wij hebben getracht een veilige en betrouwbare website voor u te creëren, maar wij wijzen u erop dat de vertrouwelijkheid van communicatie of materiaal dat via onze website of per e-mail naar of van ons of een andere partij wordt verzonden, niet kan worden gegarandeerd. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van informatie die via deze methoden wordt verzonden.

Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u zelf een wachtwoord hebt gekozen) dat u toegang geeft tot bepaalde delen van onze website, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u uw wachtwoord met niemand te delen.

 1. EXTERNE WEBSITES

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites en/of applicaties van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Voor zover hyperlinks of banneradvertenties met hyperlinks worden gebruikt om toegang te krijgen tot websites en/of toepassingen van derden, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites en/of toepassingen van derden niet door ons worden gecontroleerd en hun eigen Privacyverklaring hebben. Daarom zijn zij niet onderworpen aan die Privacyverklaring en aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor die verklaring. Gelieve deze verklaringslijnen te controleren voordat u informatie verstrekt aan deze websites en/of applicaties.

 • INSTEMMING MET HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN UW INFORMATIE – WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING

Door deze website te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van die Privacyverklaring hebt gelezen en dat u akkoord gaat met het verzamelen en gebruiken van uw informatie zoals hierboven uiteengezet.

Wij kunnen die Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle toekomstige wijzigingen van onze Privacyverklaring zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer deze pagina regelmatig voor updates of wijzigingen van de Privacyverklaring. Als u deze website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in de Privacyverklaring zijn aangebracht, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt. De Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 31 oktober 2022.

 • KLACHTEN

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot de privacyverklaring moeten worden gericht aan Immo Topics – info@immotopics.be.

person using laptop