Skip to main content

Het richt twee renovatiefilialen Eklozio en TP Rénovation Bâtiment op

Geschreven door Francis Muyshondt.

De vastgoedgroep Thomas & Piron gaat haar renovatie-activiteiten reorganiseren omdat ze volop op de groei ervan wil inzetten. Ze gaat hiervoor twee nieuwe entiteiten creëren: enerzijds Eklozio dat zich voornamelijk zal richten op de renovatie van gezinswoningen en anderzijds TP Rénovation Bâtiment dat zich op de renovatie van grotere projecten en gebouwen zal richten. Hiermee wil Thomas & Piron zijn groeiambities rond renovatie kracht bijzetten.

Groeipool beter benutten

De voorbije jaren is de regelgeving rond renovatie en energie-efficiëntie veel strenger geworden en tussen nu en 2050 moet het Belgische woningpark volledig worden gerenoveerd om aan de Europese eisen te voldoen. ‘75% van de panden die op bijvoorbeeld op Immoweb worden aangeboden, zijn echte energieverslinders terwijl vandaag slechts 5% van het woningpark in ons land reeds voldoet aan de Europese verplichtingen. We staan voor een kolossaal project dat in totaal 300 miljard euro zal kosten. En als grootste bouwbedrijf in Wallonië willen we natuurlijk klaar zijn om deze uitdaging aan te gaan in Wallonië, Brussel en het Groothertogdom Luxemburg,’ benadrukt François Piron,  co-CEO van Thomas & Piron (zie foto). ‘Tot nu toe waren we gezien onze taille slecht beperkt aanwezig in dit segment. In 2022 realiseerden we met renovatie, via ons filiaal TP Rénovation dat reeds 25 jaar bestaat, een omzet van 50,5 miljoen EUR, goed voor slechts 5% van de totale groepsomzet.’

Om beter op de groei van renovatie te kunnen inspelen en de synergieën binnen de groep zelf op renovatievlak te optimaliseren, zal TP Rénovation in twee nieuwe entiteiten worden opgesplitst. Enerzijds wordt een nieuwe filiaal, Eklozio genaamd, opgericht dat zich zal toeleggen op de renovatie en het energie-efficiënt maken van gezinswoningen en van kleine commerciële gebouwen. ‘De bedoeling is om totaaloplossingen aan de klanten aan te bieden en ze tevens bij te staan in de administratieve rompslomp bij de aanvraag van premies,’ legt de algemeen directeur van Eklozio, Marc Tebaldi uit. ‘Anderzijds wordt TP Rénovation Bâtiment boven het doopvont gehouden. Dit nieuw filiaal zal de renovatie en transformatie van grote publieke of private projecten op zich nemen en nauw samenwerken met T&P Bâtiment, de tak van de groep die zich bezighoudt met projectontwikkeling. De doelstelling is dat de samenwerking tussen deze twee entiteiten voor de nodige synergieën zullen zorgen. ‘Het vroegere filiaal TP Rénovation was te veel een generalist geworden en we voelden dat de tijd was gekomen om zich te gaan specialiseren,’ lichtte François Piron toe.

Thomas & Piron steekt zijn ambitie voor de twee nieuwe business units niet onder stoelen of banken. Voor dit jaar zou Eklozio een omzet van 14 miljoen EUR moeten realiseren en TP Rénovation Bâtiment 50 miljoen EUR en tegen 2028 rekent het management reeds op 25 miljoen EUR voor Eklozio en 60 miljoen EUR voor TP Rénovation Bâtiment.

Renovatie en energie-efficiëntie: duidelijke focus

Tot nu toe was Thomas & Piron slechts zijdelings actief in het energie-efficiënt maken van gezinswoningen. ‘Doordat we geen specifieke focus op energierenovatie legden, waren we niet echt concurrentieel meer. We dienden dus onze manier van werken te herdefiniëren indien we deze deelmarkt hernieuwd wilden betreden,’ verduidelijkt François Piron. ‘We hebben enerzijds de interne processen herbekeken en anderszijds de ploeg van Eklozio, vandaag bestaande uit 22 bedienden en 73 arbeiders, dusdanig samengesteld zodat er efficiënter kan worden gewerkt en de organisatie leniger is.’ Voor Piron is dat broodnodig omdat het immers moeilijk is om in renovatie te standaardiseren. Dankzij die hertekening kan Eklozio de lat lager leggen en reeds vanaf een budget van 40.000 EUR de energierenovatie aanvatten terwijl dat voorheen 90.000 EUR was. Eklozio zal trouwens nauw samenwerking met de energieauditors van het Waalse Gewest zodoende klanten te kunnen bijstaan in het aanvragen van allerhande premies, een nieuwigheid voor Thomas & Piron. ‘En dankzij het zogenaamde multiplicatorcoëfficiënt, die afhankelijk van het inkomen hogere premies kan geven, kunnen we mensen bijstaan die voorheen renovatie zouden uitstellen of zelfs afstellen.’ Daarnaast heeft de groep, die reeds 48 jaar woningen bouwt, ook tot doel groepsrenovaties voor te stellen aan eigenaars van woningen die over die periode door Thomas & Piron zijn gebouwd.

TP Rénovation Bâtiment van zijn kant gaat de activiteiten van TP Rénovation voortzetten maar haalt tegelijk de banden met TP Bâtiment, de projectontwikkelaar van de groep, aan. ‘Vandaag zullen we de 4 deelactiviteiten van TP Rénovation voortzetten maar met een solidere structuur en in nauwere samenwerking met TP Bâtiment,’ geeft Pascal Delahaut die niet alleen als algemeen directeur van TP Rénovation Bâtiment wordt aangesteld maar dat bovendien reeds is bij TP Bâtiment. ‘Dankzij deze samenwerking zullen we grotere projecten kunnen doen, meer synergieën creëren, de bedrijfsprocessen verder optimaliseren en uiteindelijk een gelijklopende strategie tot uitvoer brengen.’ TP Rénovation Bâtiment, dat vandaag 36 werknemers en 30 arbeiders telt, gaat zich naast de reconversie van openbare en privé gebouwen, de restauratie van geklasseerde gebouwen en de integratie van het circulaire aspect bij de renovatie van gebouwen (cradle-to-cradle) vooral gaan concentreren op de verdere uitbouw van energierenovatie in die segmenten. ‘We kijken enorm uit naar het samenbrengen van de know how en ervaring van de twee entiteiten,’ besluit François Piron nog.

ImmoTopics

Author ImmoTopics

More posts by ImmoTopics

Leave a Reply